Văn hóa trong môi trường làm việc của THP

Văn hóa của tổ chức có liên quan đến cách nhận thức và lối hành xử của các thành viên đối với bên trong và bên ngoài tổ chức đó.

Tại THP bao gồm  6 văn hóa:

1. Văn hóa Mục tiêu: Làm gì cũng phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng

2. Văn hóa làm việc: làm hết việc chứ không làm hết giờ. Làm ra làm, chơi ra chơi.

3. Văn hóa giúp đỡ người khác: luôn hết mình giúp đỡ anh em, đồng đội.

4. Văn hóa động viên và chia sẻ: luôn lắng nghe và quan tâm chân thành

5. Văn hóa đúng giờ: luôn đúng giờ bằng cách đến sớm hơn.

6. Văn hóa vui tươi: luôn cởi mở, thân thiện, ân cần, tươi như hoa.

 

TOP