Sứ mệnh của THP

Sứ mệnh của THP bao gồm 3 nội dung: 1. Sứ mệnh đối với khách hàng. 2. Sứ mệnh đối với CBNV. 3. Sứ mệnh đối với xã hội
  • Sứ mệnh của THP đối với khách hàng

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các giải pháp xây dựng nhà hiệu quả, bền đẹp và hòa hợp giữa con người và thiên nhiên nhằm tạo ra sinh khí, năng lượng sống vui tươi, hạnh phúc cho mọi mái ấm.

  • Sứ mệnh của THP  đối với CBNV

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Tạo điều kiện phát triển tài năng, nhân cách và có thu nhập cao. Là niềm tự hào của công ty, gia đình và thế hệ kế cận.

  • Sứ mệnh của THP  đối với xã hội

Phát triển tư duy tương tác hòa hợp giữa con người và môi sinh. Cùng nhau xây dựng một xã hội hài hòa, phát triển cùng thịnh vượng.

 

TOP