Nguyên tắc làm việc của THP

Tập thể nhân viên công ty THP làm việc theo 10 nguyên tắc sau:

10 nguyên tắc làm việc của THP:

 

01. Không bao giờ bỏ rơi đồng đội

- 02. Mục tiêu chung là trên hết

- 03. Làm nhiều hơn mong đợi

- 04. Luôn chủ động trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh

- 05. Chịu trách nhiệm 100%

- 06. Không ngừng cải tiến

- 07. Luôn suy nghĩ tích cực, thân thiện, hoà đồng

- 08. Tập trung vào những gì mang lại hiệu quả

- 09. Giữ uy tín như giữ mạng

- 10. Luôn đam mê, quyết tâm và khiêm tốn.

TOP