Thánh nhân - Vĩ nhân

Vĩ nhân là gì? Đó là người có sức mạnh tinh thần vô địch và sự đam mê tràn đầy. Họ chỉ là những con người như những con người tầm thường, nhưng khác hơn là họ vượt lên trên mọi cái tầm thường của con người để trở nên bất diệt với thời gian.

Thánh nhân - Vĩ nhân

Tâm Hồn Ngập Tràn Niềm Vui
Tâm Hồn Ngập Tràn Niềm Vui

Biên soạn: José Luis Gonzales Balado

Chuyển ngữ: Lm. Philipphê Trần Công Thuận

Xem thêm ››
TOP