Cán tôn cliplock (Kliplock) tại công trình

Cảm ơn khách iu luôn đồng hành cùng THP, đội ngũ THP luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng mọi nhu cầu và tiến độ công trình đề ra.

Cho tôi xin chút gió
Chút nắng tại công trường
Để da thêm chắc khỏe
Để xương cứng cáp hơn
Để cùng em chiến đấu
Vượt hết mọi gian nan
Cùng xây đời thịnh vượng

 

Cảm ơn khách iu luôn đồng hành cùng THP, đội ngũ THP luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng mọi nhu cầu và tiến độ công trình đề ra.

12.000m, 3 ngày làm việc!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP