Màu xanh hy vọng

Hôm nay, xưởng Tân Hồng Phúc ngập tràn màu xanh. Màu xanh là màu của hy vọng, màu của niềm tin, của biển cả bao la tượng trưng cho một trái tim rộng mở.

Hôm nay, xưởng Tân Hồng Phúc ngập tràn màu xanh. 
Màu xanh là màu của hy vọng, màu của niềm tin, của biển cả bao la tượng trưng cho một trái tim rộng mở.

Và đại diện cho tinh thần làm việc hăng say của anh em công nhân Tân Hồng Phúc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP