Phân loại vật liệu xây dựng

Vật liệu vô cơ: bao gồm vật liệu đá thiên nhiên, các vật liệu nung, các chất kết dính vô cơ, bê tông, vữa, các vật liệu đá nhân tạo không nung,

VLXD có rất nhiều loại, nhưng đều nằm trong 3 nhóm chính sau đây:

1.       Vật liệu vô cơ: bao gồm vật liệu đá thiên nhiên, các vật liệu nung, các chất kết dính vô cơ, bê tông, vữa, các vật liệu đá nhân tạo không nung, …

2.       Vật liệu hữu cơ: bao gồm các loại vật liệu gỗ, tre, các loại bitum và gudrong, vật liệu keo và chất dẻo, các loại sơn, vécni, …

Vật liệu kim loại: bao gồm các loại vật liệu và sản phẩm bằng gang, thép kim loại màu và hợp kim.

TOP