Xà gồ là gì

Xà gồ là dầm ngang được sử dụng để hỗ trợ kết cấu trong các tòa nhà. 

Xà gồ có thể được làm từ một số vật liệu khác nhau. Về hình dáng, thông thường xà gồ có 2 dạng:

Xà gồ C: Hình dạng của các loại xà gồ này có hình giống chữ 'C'. Xà gồ C được sử dụng làm xà gồ trên tường , xà nhà , dầm sàn … .

Xà gồ Z : Hình dạng của các loại xà gồ này có hình giống chữ  Z. Hình dạng này giúp xà gồ Z có thể chồng lên nhau giúp chúng mạnh hơn và cứng hơn so với xà gồ C. Kết quả là, chúng có xu hướng được sử dụng cho các cấu trúc quy mô lớn .

Xà gồ được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau: tùy thuộc vào yêu cầu ngân sách , cấu trúc và thẩm mỹ . Vật liệu truyền thống nhất cho xà gồ là gỗ . Tuy nhiên, xà gồ mái thép và xà gồ mạ kẽm mang lại lợi ích về độ bền , chi phí và độ bền kết cấu . Hiện nay, xà gồ C, Z thường sử dụng thép mạ kẽm là nhiều nhất.

xà gồ là gì, xà gồ C-Z

 

 

 

 

 

TOP