Diềm và máng xối cho nhà xưởng

Chào ngày mới. Lô diềm và máng xối đã hoàn thành. Chuyển đến công trình của khách hàng yêu dấu.

Chào ngày mới. Lô diềm và máng xối đã hoàn thành. Chuyển đến công trình của khách hàng yêu dấu.

chấn diềm cho công trình

 

chấn diềm cho nhà xưởng

 

chấn diềm là gì

 

máng xối biên cho nhà xưởng

 

vật liệu xây dựng sắt thép Tân Hồng Phúc

TOP